Baza wiedzy > Poradnik o czosnku niedźwiedzim

Poradnik o czosnku niedźwiedzim

Poradnik

Jakie skarby skrywa dziki ogródek? Jak wykorzystać kulinarnie pokrzywę, bluszczyk, czosnek
niedźwiedzi czy lebiodę olbrzymią? O tym wszystkim opowie Wam nasz niezawodny ekspert - Witold
Czuksanow.