Ecopolityka

Eko działania

zmniejszamy emsje CO2

Świat nie należy do nas tylko do naszych wnuków, dlatego trzeba minimalizować szkodliwy ślad cywilizacji na środowisko.

Ecopolityka

Nasz wkład to:

 

  • celowe pozyskiwanie surowca z poszanowaniem naturalnego środowiska
  • szeroko zakrojone prace rekultywacyjne przywracające walory przyrodnicze, krajobrazowe, poznawcze
  • produkcja podłoży ze zredukowaną ilością (lub bez) surowców o długim okresie odnawialności
  • optymalizacja transportu i logistyki (zmniejszanie śladu CO2)
  • działania dydaktyczne z dziećmi i młodzieżą propagujące uprawy roślin, zielone miasta i piękne ogrody
  • nasze produkty służą poprawie struktury gleb, przywracają żyzność