Produkty > KRONEN®Kora ogrodowa

KRONEN®Kora ogrodowa

Ochrona przed chwastami.
Ochrona przed chwastami.
Ochrona przed zmianami temperatury.
Ochrona przed zmianami temperatury.
Ochrona przed wysychaniem.
Ochrona przed wysychaniem.

KRONEN® Kora ogrodowa to naturalny produkt uzyskiwany z drzew iglastych. Jako środek poprawiający właściwości gleby przeznaczona jest do wszystkich rodzajów gleb. KRONEN® Kora ogrodowa używana jest do poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby. Stanowi doskonałą ochronę podłoża przed wysychaniem, zmianami temperatury oraz chwastami. Frakcja gruba oznaczona cyfrą 3 na opakowaniu. Rozmiary płatów kory: 40-70 mm. Przeznaczona do ściółkowania drzew, które osiągają wysokość powyżej 2 metrów.

Dostępne w opakowaniach: 50L

KRONEN®Kora ogrodowa

Kora ogrodowa to naturalny produkt uzyskiwany z drzew iglastych. Jako środek poprawiający właściwości gleby przeznaczona jest do wszystkich rodzajów gleb.

Ochrona przed chwastami.
Ochrona przed chwastami.
Ochrona przed zmianami temperatury.
Ochrona przed zmianami temperatury.
Ochrona przed wysychaniem.
Ochrona przed wysychaniem.

Zakres stosowania:

Kora ogrodowa używana jest do poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby.

Na glebach zwięzłych spulchnia je, zwiększa ich przepuszczalność. poprawia właściwości powietrzne i dostarcza substancji organicznych. Na glebach lekkich poprawia zdolność do magazynowania wody, uaktywnia procesy biologiczne i wzbogaca je w materię organiczną.

Kora ogrodowa ogranicza wysychanie gleb, zimą pełni rolę izolacyjną dla roślin zimujących, chroniąc system korzeniowy oraz część nadziemną przed przemarzaniem. Podlegając procesom biologicznym stopniowo uwalnia składniki odżywcze do gleby. Może służyć również jako komponent do podłoży ogrodniczych.

Dawka i termin stosowania:

Poprawa struktury gleb Kora ogrodowa może być stosowana na działkach, w ogrodach i na rabatach.

W celu poprawy właściwości w czasie przygotowywania gleby pod nasadzenia roślin w okresie wiosna - jesień należy równomiernie rozsypać warstwę środka, o grubości 8-10 cm (80-100 l/m2), na wyznaczonej powierzchni, a następnie wymieszać z glebą na głębokość do 20 cm za pomocą narzędzi uprawowych.

Ściółkowanie:

W ochronie przed przemarzaniem, wysychaniem i porastaniem chwastów pod drzewami i krzewami w okresie wiosna - jesień rozsypać warstwę kory ogrodowej, o grubości około 10 cm (około 100 l/m2), i pozostawić bez mieszania z glebą.

Komponent do podłoży ogrodniczych W czasie przygotowywania podłoża do uprawy roślin w pojemnikach dodać 10-30% objętości środka i dokładnie wymieszać z pozostałymi składnikami.

Środki ostrożności:

Przy pracach ogrodniczych stosować rękawice ochronne. W razie przypadkowego spożycia zasięgnąć porady lekarza.

KRONEN®Kora ogrodowa