Produkty > KRONEN®Podłoże do zakładania i

KRONEN®Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników

Wieloskładnikowy nawóz z mikroelelementami, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, łatwo przy­swajalny przez system korzeniowy.
Wieloskładnikowy nawóz z mikroelelementami, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, łatwo przy­swajalny przez system korzeniowy.
KRONEN® Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników
KRONEN® Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników

KRONEN® Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników to doskonałe podłoże specjalistyczne przeznaczone do zakładania i pielęgnacji użytkowanych trawników. KRONEN® Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników jest wyprodukowane na bazie torfu wysokiego słabo i silnie rozłożonego. Podłoże to zawiera odpowiednią dawkę nawozu wieloskładnikowego z mikroelementami potrzebnymi do prawidłowej wegetacji roślin. Drobna struktura zapewnia właściwą styczność nasion z podłożem, poprawiając jakość i ilość wschodów młodych roślin.

Dostępne w opakowaniach: 80L

KRONEN®Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników

KRONEN® Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników jest wyprodukowane na bazie torfu wysokiego o różnym stopniu rozłożenia. Powstało na bazie torfu frakcji standardowej i drobnej. Frakcja standard poprawia strukturę powietrzno-wodną podłoża. Frakcja drobna, zapewnia odpowiednią styczność nasion z podłożem. Ma to wpływ na ilość i jakość wschodów młodych roślin. KRONEN® Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników wzbogacone jest startową dawką. wieloskladnikowego nawozu z mikroelementami niezbędnymi dla prawidłowej wegetacji roślin.

Wieloskładnikowy nawóz z mikroelelementami, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, łatwo przy­swajalny przez system korzeniowy.
Wieloskładnikowy nawóz z mikroelelementami, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, łatwo przy­swajalny przez system korzeniowy.
KRONEN® Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników
KRONEN® Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników

Zakładanie nowego trawnika:

Nowy trawnik najlepiej zakładać wczesną wiosną, gdy gleba zawiera jeszcze dużo wilgoci, co sprzyja kiełkowaniu nasion. W tym okresie młode rośliny nie są narażone na wpływ wysokich temperatur a tym samym przesuszanie. Pierwszym krokiem jest oczyszczenie wybranego terenu z gałęzi, kamieni, chwastów oraz jego wyrównanie. Następnie na tak przygotowaną glebę rozłożyć warstwę około 5 cm podłoża KRONEN® do zakładania i pielęgnacji trawników. Przekopać na głębokość około 8-12 cm. Zastosowane podłoże KRONEN® na glebach zwięzłych spowoduje rozluźnienie struktury, a na glebach przepuszczalnych zwiększy jej pojemność i zdolność absorpcyjną. Tak przygotowany teren zaleca się zagęścić wałem gładkim. Przed siewem nasion wzruszyć glebę (np. grabiami), na głębokość 2-3 cm. Na tak przygotowaną powierzchnię wysiać nasiona dobranych traw i ponownie zwałować. Delikatnie, obficie podlać. Wschody roślin rozpoczną się po około dwóch tygodniach. Po ukorzenieniu się młodych roślin rozpocząć nawożenie nawozem KRONEN® do trawników lub innym nawozem do traw. Pierwsze koszenie rozpocząć po ukorzenieniu, kiedy źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm. Kosić kiedy trawa jest sucha, a nawozić po koszeniu i obfitym podlaniu. Ostatnie koszenie (nie za nisko), dobrze jest wykonać późną jesienią i po wygrabieniu zwertykulować. Nie dopuszczać do zachwaszczenia trawnika. Na glebach kwaśnych z mchem stosować nawóz KRONEN® na trawniki z mchem lub inny odpowiednik.

Regeneracja trawnika:

Trawnik po dłuższym okresie użytkowania wymaga regeneracji. Aby była ona w pełni udana zaleca się przeprowadzenie zabiegu aeracji i wertykulacji trawnika. Następnie miejsca, gdzie trawa całkowicie wyginęła należy płytko przekopać, ziemię wymieszać z KRONEN® Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników, wyrównać i zwałować. Na tak przygotowane miejsca wysiać nasiona traw, ponownie zwałować, podlać

KRONEN®Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników
KRONEN®Podłoże do zakładania i pielęgnacji trawników

Warto wiedzieć:

Przed siewem, podłoże na trawniki rozsypać na powierzchni i płytko wymieszać. Dobre wschody uzyskamy również wtedy, gdy kilkucentymetrową warstwą przykryjemy wymieszane z glebą i przyciśnięte wałem nasiona mieszanek trawnikowych. Okrywanie zabezpiecza zasiewy przed wypłukiwaniem przez ulewne deszcze.