Produkty > KRONEN®Ziemia do róż

KRONEN®Ziemia do róż

Wieloskładnikowy nawóz z mikroelelementami, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, łatwo przy­swajalny przez system korzeniowy.
Wieloskładnikowy nawóz z mikroelelementami, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, łatwo przy­swajalny przez system korzeniowy.
Glinka, granulowany ił głębinowy o właściwoś­ciach buforowych. Stabilizuje podłoże, wspomaga magazynowanie wody i składników odżywczych.
Glinka, granulowany ił głębinowy o właściwoś­ciach buforowych. Stabilizuje podłoże, wspomaga magazynowanie wody i składników odżywczych.
Nawilżacz to substancja ułatwiająca nawilżanie, przyswajanie i równomierną dystrybucję wody w podłożu.
Nawilżacz to substancja ułatwiająca nawilżanie, przyswajanie i równomierną dystrybucję wody w podłożu.
KRONEN® Ziemia do róż pH 6,0-6,5. Regulowane kredą pH podłoża określa optymalne warunki dla rozwoju i wzrostu poszczególnych gatunków roślin.
KRONEN® Ziemia do róż pH 6,0-6,5. Regulowane kredą pH podłoża określa optymalne warunki dla rozwoju i wzrostu poszczególnych gatunków roślin.

KRONEN® Ziemia do róż to doskonałe specjalistyczne podłoże do sadzenia i przesadzania róż oraz innych intensywnie rosnących krzewów wymagających żyznego, stabilnego podłoża. Wyprodukowana jest na bazie frakcji torfu wysokiego o różnym stopniu rozkładu z ECOFIBREX® (dodatek z włókien drzewnych). Podłoże zawiera glinkę wulkaniczną, która stabilizuje warunki wodne podłoża, magazynuje składniki pokarmowe oraz ma właściwości buforowe.

Dostępne w opakowaniach: 20L

KRONEN® Ziemia do róż  jest wyprodukowana na bazie torfu wysokiego o różnym stopniu rozkładu. Podłoże wzbogacone jest w glinkę wulkaniczną, która ma właściwości buforowe, stabilizuje warunki wodne podłoża i magazynuje składniki pokarmowe. Struktura podłoża spełnia wymagania bryty korzeniowej krzewów różanych. KRONEN® Ziemia do róż zawiera wysokiej jakości nawóz z makro i mikroelementami niezbędnymi do prawidłowego rozwoju roślin.

Wieloskładnikowy nawóz z mikroelelementami, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, łatwo przy­swajalny przez system korzeniowy.
Wieloskładnikowy nawóz z mikroelelementami, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, łatwo przy­swajalny przez system korzeniowy.
Glinka, granulowany ił głębinowy o właściwoś­ciach buforowych. Stabilizuje podłoże, wspomaga magazynowanie wody i składników odżywczych.
Glinka, granulowany ił głębinowy o właściwoś­ciach buforowych. Stabilizuje podłoże, wspomaga magazynowanie wody i składników odżywczych.
Nawilżacz to substancja ułatwiająca nawilżanie, przyswajanie i równomierną dystrybucję wody w podłożu.
Nawilżacz to substancja ułatwiająca nawilżanie, przyswajanie i równomierną dystrybucję wody w podłożu.
KRONEN® Ziemia do róż pH 6,0-6,5. Regulowane kredą pH podłoża określa optymalne warunki dla rozwoju i wzrostu poszczególnych gatunków roślin.
KRONEN® Ziemia do róż pH 6,0-6,5. Regulowane kredą pH podłoża określa optymalne warunki dla rozwoju i wzrostu poszczególnych gatunków roślin.

Róże można uprawiać w pojemnikach, ogrodach i rozsadach. Sadzenie roślin można wykonywać od wiosny do jesieni.

Sadzenie i przesadzanie:

Sadząc lub przesadzając w pojemniki bryłę korzeniowa ostrożnie wyjąc, delikatnie oczyścić z obumarłych korzeni jeżeli jest przesuszona zanurzyć na ok. 1 min w wodzie o temperaturze pokojowej. Do donicy wsypać część ziemi, umieścić roślinę w pojemniku, dosypać pozostałą ziemię, pierwszy raz obficie podlać. Utrzymywać stałą umiarkowaną wilgotność. 

Sadzenie róż w ogrodach:

Przygotować dół o średnicy dwa razy większej niż średnica systemu korzeniowego rośliny. Ziemię wydobytą z dołu wymieszać z Ziemią Kronen do róż w proporci 1:1, spulchnić dno dołu. Wsypać część przygotowanej ziemi na dno dołu, umieścić roślinę w wykopie. Uzupełnić pozostałą ilość ziemi i mocno ubić, uformować obramowanie wokół rośliny w celu zatrzymania wody. Po posadzeniu obficie podlać. Dbać o stałą równomierną wilgotność do czasu ukorzenienia się rośliny, szczególnie w bezdeszczowych okresach.

Nawożenie:

Składniki odżywcze zawarte w podłożu wystarczają na około 4-6 tygodni. Po tym okresie należy rozpocząć nawożenie nawozem Kronen Nawóz do róż.

Uwaga: podłoża zawierające włókna drzewne i kompost należy przed użyciem bardzo dokładnie rozpulchnić, gdyż w czasie produkcji i transportu ulegają silniejszemu sprasowaniu.

KRONEN®Ziemia do róż