Knowledge base > Ogród bez torfu!

Ogród bez torfu!

Guide

KRONEN® TERRA PRETA to linia podłoży beztorfowych powstających z surowców lokalnych i szybko odnawialnych. Podłoża te są bogate w humus, bardzo żyzne i czynne biologicznie. Zobacz jak praktycznie wykorzystać ziemię uniwersalną, ziemię do roślin domowych oraz ziemię do pomidorów. Bez torfu oczywiście!